naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
provoz
zaměstnanci
dokumenty
stravování
přijímání dětí
naše akce
fotogalerie
GDPR
napište nám
autor stránek

naše akce na

videa

naše akce

Moje tělo - Delfínci

Keramika - Delfínci

Sněhové radovánky - Delfínci

Být tak chvíli ptáčkem

Zima ve světě

TŘÍDÍME ODPAD aneb Víš, kam s ním a proč?

Divadlo Řimbaba

Podzimní radovánky aneb jeden, druhý, třetí vzhůru draci letí

První týden

Dentální hygiena Žabičky

Pohádka v MŠ

Jóga u Žabiček

Výlet do Perníkové chaloupky u Pardubic

Besídka ke Dni matek

Žabičky v knihovně

Do naší MŠ zavítalo divadlo
 

úvodní stránka

Slovo úvodem

Vítáme Vás na internetových stránkách
Mateřské školy Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvkové organizace.

aktuálně

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při projektu „Přírodní zahrady“.

17.9.2019 od 14:30 se sejdeme u školky Antonína Sovy 668, kdy společně s vámi a vašimi dětmi vytvoříme hmatový chodníček, který budou děti v budoucnu využívat pro rozvoj hmatového vnímání a posilování klenby nožní. Dále bychom společně vyplely záhonky, aby rostlinky a bylinky mohly zdravě růst. Malé občerstvení zajištěno.

Těšíme se na viděnou                                                                      kolektiv MŠ

Seznam přijatých a nepřijatých dětí
na školní rok 2019/2020

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo vybudovat nová multifunkčí hřiště, kde si děti rozvíjí hrubou motoriku, obratnost, vytrvalost či početní řadu do 10. Využití: fotbal, vybíjená hod na koš, skákací panák, ale také prostor na škok přes švihadlo a gumu.
Dopravní hřiště k využití dopravní výchovy-jak se chovat na přechodu, ohleduplnost a bezpečnost při jízdách na koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech, orientace v prostoru. Důležitá telefonní čísla- policie, hasiči a záchranáři služba.Ve spolupráci se zřizovatelem se do naší mateřské školy Antonína Sovy 668 podařilo zakoupit pro děti "Magic box", který se dá využít jako interaktivní tabule, ale není umítěn na stěně, ale na zemi v podobě koberečku, na kterém děti pracují za pomoci dotykového pera. Nebo lze magic box využít k pomítání pohádek při nepřízni počasí. Děti se učí pozornost, matematické představy, pravolevou orientaci, reagovat na otázky, hovořit celou větou, elementární poznatky o světe kolem nás.

Veliké poděkování za finanční sponzorské dary od Autoškola Star-manželé Janouškovi, Elektroservis- manželé Tejčkovi, Lékárna Salvia. Finanční dary budou využity na zakoupení přileb, koloběžek, odrážedel pro větší pohybové možnosti dětí.

Poděkování za sponzorské dary firmám ADE computer, družstvo; 3J servis s.r.o., stavební firma Josef Žejdlík na zakoupení hraček pod vánoční stromeček.

Poděkování majitelům restaurace Corbetta a panu Dicovi, 
za sponzorské dary na zakoupení hraček pod stromeček.


Poděkování firmě Stanislav Tejček
za sponzorský dar na zakoupení hraček pro děti.


Na budovu Maxe Švabinského 668 jsme pořídili pianino Petrof, které je umístěno ve třídě malých dětí. Děti budou mít pestřejší doprovod ke zpívání a budou tak moci rozmanitěji rozvíjet své sluchové, rytmické a hudební dovednosti. Tímto bychom chtěli poděkovat zřizovateli městu Bílina za umožnění jeho zakoupení.

Ve spolupráci se zřizovatelem městem Bílina jsme pořídili interaktivní tabuli, 
kterou jsme umístili k dětem do velké třídy na budově 664, interaktivní tabule
 bude plně využita pro zajímavější, pestřejší vzdělávání a výchovu dětí, 
aby byly co nejlépe připraveny na vstup do 1. třídy základní školy.

Vážení rodiče, obracím se na Vás s prosbou:
1) Abyste hlásili třídním učitelkám změny adres a telefonních čísel. Je to v zájmu Vašich dětí. Pokud Vaše dítko náhle onemocní, bohužel se Vám nedovoláme.

2) Pokud Vaše dítě onemocní, nebude navštěvovat MŠ déle jak tři dny, oznamte nám tuto skutečnost- osobně, telefonicky či e-mailem. 

3) Jestliže nastane situace, kdy se stěhujete a měníte mateřskou školu nebo pouze měníte mateřskou školu, je potřeba nám to též oznámit, abychom ukončili předškolní vzdělávání na naší mateřské škole- na ukončení je potřeba podpis zákonného zástupce.

Děkuji za pochopení a spolupráci.
                                                                                   Bc. Ladislava Pěchová, ředitelka MŠ

Veliké poděkování firmě ESOX za finanční sponzorský dar
na zakoupení Mikulášských balíčků pro děti. 


Vážení rodiče,
od října 2014 Vám nabízíme možnost bezhotovostní platby stravného a školného.
V případě zájmu se přihlaste u vedoucí školní jídelny, která Vám přidělí variabilní symbol, pod kterým platbu odešlete.
Prosím o uvedení do zprávy jméno/a/ dítěte. 
číslo účtu: 27-3238880267/0100
Platbu převodem na účet odešlete prosím nejpozději do 10.dne v měsíci.
Platbu v hotovosti prosím uskutečněte nejpozději do 20.dne v měsíci.
Děkujeme.


Ráda bych poděkovala rodičům za trpělivost při rekonstrukci mateřské školy. Od 1.9. děti nastoupí opět do svých tříd. Také velké díky zaměstnancům, že se podařilo včas dát vše do pořádku.
V neposlední řadě poděkování MěÚ v Bílině a firmě ESOX za realizaci rekonstrukce. Během příštího týdne poskytneme fotografie, jak rekonstrukce probíhala.
                                                                    Děkuji Bc. Ladislava Pěchová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče, pokud se chcete na cokoliv, co se týče Vašeho dítěte, akcí, provozu MŠ, ať v kladném či záporném pojetí, prosím obraťte se nejprve na paní učitelky, které s Vašimi dětmi pracují. Pokud nebudete s odpovědí spokojeni, obraťte se na mne.
                                                                    Děkuji ředitelka MŠ Bc. Ladislava Pěchová

kde nás najdete

projekt

náš zřizovatel

jídelníček

kalendář

dnes má svátek

návštěvník číslo