naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
o nás
provoz
zaměstnanci
dokumenty
stravování
přijímání dětí
naše akce
fotogalerie
GDPR
napište nám
autor stránek

naše akce na

videa

naše akce

Moje tělo - Delfínci

Keramika - Delfínci

Sněhové radovánky - Delfínci

Být tak chvíli ptáčkem

Zima ve světě

TŘÍDÍME ODPAD aneb Víš, kam s ním a proč?

Divadlo Řimbaba

Podzimní radovánky aneb jeden, druhý, třetí vzhůru draci letí

První týden

Dentální hygiena Žabičky

Pohádka v MŠ

Jóga u Žabiček

Výlet do Perníkové chaloupky u Pardubic

Besídka ke Dni matek

Žabičky v knihovně

Do naší MŠ zavítalo divadlo
 

přijímání dětí do mateřské školy


Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, nejdříve však děti od 2 let, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů a kritérií stanovených ředitelkou školy.

* Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v období od 2.- 16. května, po dohodě se zřizovatelem bude vyhlášen přesný termín konání zápisu

* O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.

* Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, které jsou v posledním povinném ročníku mateřské školy.

* Poslední rok v mateřské škole je od 1.9. 2017 povinný!

* Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

* Rodiče při zápisu obdrží žádost o přijetí dítěte do MŠ. Tiskopis vrátí v domluveném termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti bude na webových stránkách a na dveřích MŠ vyvěšen seznam s kódy přijatých či nepřijatých dětí.

* Pokud dítě mateřskou školu nenavštěvuje bez omluvy více jak 14 dní nebo zákonný zástupce opakovaně neplatí včas úplatu, může být dítě z mateřské školy vyloučeno.