Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy, Maxe Švabinského 664, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Vážení rodiče,
5.1.2023 od 12:00 – 14:00
10.1.2023 od 12:00 – 15:00
v ředitelně k vyzvednutí potvrzení o „Školkovném“

Načítání otisků MŠ Maxe Švabinského 664 ZDE
Načítání otisků MŠ Antonína Sovy 668 ZDE

Přehled přijatých a nepřijatých dětí
v rámci zápisu do mateřské školy
na školní rok 2022/2023 ZDE

Vážení rodiče,
využijte interaktivní učebnici pro předškoláky zdarma. Je v ní spousta úkolů pro přípravu na vstup do 1.třídy 🙂 ZDE

Odkaz na přihlášení se do mobilního rozhlasu
Mobilní rozhlas
Nebo lze vyzvednout letáček v MŠ, který vyplníte
a vrátíte nám zpět.
Mobilním rozhlasem vám budou zasílány důležité informace
za celou MŠ, ale i jedlotlivých tříd.

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo vybudovat nová multifunkčí hřiště, kde si děti rozvíjí hrubou motoriku, obratnost, vytrvalost či početní řadu do 10. Využití: fotbal, vybíjená hod na koš, skákací panák, ale také prostor na škok přes švihadlo a gumu.
Dopravní hřiště k využití dopravní výchovy-jak se chovat na přechodu, ohleduplnost a bezpečnost při jízdách na koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech, orientace v prostoru. Důležitá telefonní čísla- policie, hasiči a záchranáři služba.

Ve spolupráci se zřizovatelem se do naší mateřské školy Antonína Sovy 668 podařilo zakoupit pro děti „Magic box“, který se dá využít jako interaktivní tabule, ale není umítěn na stěně, ale na zemi v podobě koberečku, na kterém děti pracují za pomoci dotykového pera. Nebo lze magic box využít k pomítání pohádek při nepřízni počasí. Děti se učí pozornost, matematické představy, pravolevou orientaci, reagovat na otázky, hovořit celou větou, elementární poznatky o světe kolem nás.

Veliké poděkování za finanční sponzorské dary od Autoškola Star-manželé Janouškovi, Elektroservis- manželé Tejčkovi, Lékárna Salvia. Finanční dary budou využity na zakoupení přileb, koloběžek, odrážedel pro větší pohybové možnosti dětí.

Poděkování za sponzorské dary firmám ADE computer, družstvo; 3J servis s.r.o., stavební firma Josef Žejdlík na zakoupení hraček pod vánoční stromeček.

Poděkování majitelům restaurace Corbetta a panu Dicovi, za sponzorské dary na zakoupení hraček pod stromeček.

Poděkování firmě Stanislav Tejček za sponzorský dar na zakoupení hraček pro děti.