Stravování

Stravování v naší MŠ probíhá podle provozního řádu školního stravování, který je pro rodiče vyvěšen na informační nástěnce na chodbě mateřské školy. Celková suma stravného činí pro děti od 3- 6 let 39 Kč na celý den. Pokud se dítě stravuje pouze do oběda cena je 32 Kč. Stravné pro děti 7 leté je 41 Kč na celý den , do oběda 33 Kč. Je-li v době podávání jídla dítě přítomno v MŠ stravuje se vždy. Pokud dítě nesmí některé potraviny, je potravina nahrazena jinou, s podobnou výživovou hodnotou. V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim. Bankovní spojení 27-3238880267/0100.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ
Seznam alergenů