Úvodem

Mateřská škola Maxe Švabinského je příspěvkovou organizací s účinností od 1.1.2000 Mateřská škola má dvě pracoviště a to na adrese Bílina, M.Švabinského 664, a odloučené pracoviště na adrese Bílina, Antonína Sovy 668. Zřizovatelem MŠ je město Bílina, Břežánská 50, 418 01, Bílina. Do funkce ředitelky byla 1.1. 2014 jmenována Bc. Ladislava Pěchová.

MŠ Maxe Švabinského 664
Mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1962.
Budova prošla vnějšími i vnitřními úpravami. Došlo k zateplení budovy a uvnitř se postupně škola vybavila novým nábytkem, který zcela odpovídá hygienickým podmínkám a potřebám dítěte. V mateřské škole jsou tři třídy dle věkových kategorií, 1. třída 3-4 roky, 2. třída 4-5 let, a 3. třída- předškoláci.. Kapacita školy je 75 dětí.

MŠ Antonína Sovy 668
29.9.2008 byla otevřena mateřská škola jako odloučené pracoviště. Jsou zde dvě smíšené třídy. Kapacita školy je 50 dětí. Budova je zateplena a uvnitř vybavena novým nábytkem odpovídajícím věku, potřebám dětí a hygienickým podmínkám.