Zaměstnanci

ředitelka
Ing. Bc. Ladislava Pěchová

statutární zástupkyně
Soňa Košútová

Maxe Švabinského 664Antonína Sovy 668
učitelé
Eliška Růžičková
Bc. Radka Markowiczová
Věra Hošková
Bc. Petra Latzelová
Iveta Koželuhová

Michaela Ottenchlägerová
Kateřina Žejdlíková
Hana Gojdičová


asistent pedagoga
Eva Farkasová

Lucie Černá
Veronika Štrossová
vedoucí školní jídelny
Miroslava Paulová
kuchařka
Libuše Dortová

Ivana Galačiny
pomocné kuchařky

Simona Molnárová
školnice a uklízečka
Jarmila Karchňáková

Hana Bílková
uklízečka
Kateřina Cibulková

Simona Molnárová