Zaměstnanci

ředitelka
Ing. Bc. Ladislava Pěchová

statutární zástupkyně
Bc. Radka Markowiczová

Maxe Švabinského 664Antonína Sovy 668
učitelé
Veronika Štrossová
Iveta Koželuhová
Bc. Petra Latzelová
Michaela Ottenschlägerová
Bc. Radka Markowiczová
Věra Hošková
Kateřina Žejdlíková
Hana Gojdičová
Ing.Bc.Ladislava Pěchová
Eliška Máchová

asistent pedagoga
Mgr. Helena Bauerová DiS.
Eva Farkasová
Alana Kovářová
Lucie Černá
vedoucí školní jídelny
Ivana Fišerová
kuchařka
Jaroslava Choutková

Ivana Galačiny
pomocné kuchařky
Kristýna Cibulková

Simona Molnárová
školnice a uklízečka
Jarmila Karchňáková

Hana Bílková
uklízečka
Kateřina Cibulková

Simona Molnárová