GDPR

DPO (Data Protection Officer – Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 
MŠ Bílina Maxe Švabinského 664

Ing. Petr Štětka 
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
Mobile: +420 734 647 701
petr.stetka@bdo.cz

Informační memorandum – zaměstnanec
Informační memorandum – dítě