Být tak chvíli ptáčkem

V tomto týdnu jsme se s dětmi ze třídy Žabiček formou her a zábavných činností seznámili s některými volně žijícími ptáky v zimním období, získávali jsme znalosti o některých volně žijících ptácích, jejich způsobu života a stavbě těla. Uvědomovali jsme si potřebu pomoci krmení ptáků v zimním období.