TŘÍDÍME ODPAD aneb Víš, kam s ním a proč?

V tomto týdnu jsme se s dětmi ze třídy Opiček zabývali tříděním odpadů. Děti se seznamovaly s charakteristickými vlastnostmi papíru, plastu a skla. Učily se poznávat, co je z těchto surovin vyrobeno. Třídily odpad ze zmíněných materiálů do kontejnerů příslušných barev. Obeznámily se s významem třídění odpadu a recyklace.