Rozvíjení dovedností a schopností dětí bez i s podporou